Category

Bez kategorii

Informacje od sędziego głównego

By | Bez kategorii | No Comments

Lista startowa zostanie przesortowana po aktualizacji rankingów z marcową listą rankingową FIDE.

  1. UCZESTNICTWO

Warunkiem udziału w mistrzostwach jest:

  1. a) Terminowe zgłoszenie do 02.2020 na adres organizatora:

mpj2020.szklarska@gmail.com oraz sędziego głównego Rafała Siwika: rafal@siwik.pl

– w zgłoszeniu do sędziego głównego obowiązkowo należy podać numer PESEL zawodnika

Opłacenie wpisowego w wysokości 120 zł (kwota zawiera opłatę rankingową) na konto:

nr 83 1090 1900 0000 0001 4125 2331w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zawodów. Tytuł przelewu: MPJ 2020 + imię i nazwisko zawodnika. W przypadku wnoszenia opłaty za więcej niż 1 zawodnika należy pełen wykaz zawodników przesłać na wskazane wyżej adresy.

Nie należy łączyć opłaty wpisowego z opłatą za zakwaterowanie i wyżywienie.

  1. b) posiadanie legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości,
  2. c) okazanie kopii dowodu wpłaty wpisowego i opłaty rankingowej,
  3. e) Lista uprawnionych zawodników znajduje się na stronie:

http://pzszach.pl/strona-glowna/mistrzostwa-polski-juniorow/

  1. f) Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Mistrzostw Polski Juniorów pod adresem: http://pliki.pzszach.pl/docs/regulaminy/regulamin_mpj_16_18.pdf
  2. g) W przypadku nieparzystej liczby zawodników w grupie, po stwierdzeniu tego faktu przez sędziego głównego zawodów podczas odprawy technicznej, Przewodniczący Komisji Młodzieżowej lub osoba przez niego wskazana dopełnia listę uczestników jedną osobą do parzystości.
  3. h) Pisemne oświadczenie pełnoletniego opiekuna o opiece nad zawodnikiem przez całe zawody dostarczonego na odprawie technicznej.

Otwarcie strony imprezy

By | Bez kategorii

Witamy wszystkich na oficjalnej stronie, organizowanych przez UKS EL-TUR SP3 Bogatynia, Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16 i 18.

Znajdą tu Państwo wszystkie potrzebne informacje oraz inne materiały na temat imprezy. Strona będzie aktualizowana o aktualne wyniki, zdjęcia, transmisje oraz inne informacje.

Gorąco zapraszamy do odwiedzin!